Αντώνης Μαρκόπουλος
Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο Αντώνης Μαρκόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το EMΠ, Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πτυχιούχος του τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει πλούσια εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τόσο μέσα από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και μέσα από την πολυετή πορεία του στον ιδιωτικό τομέα, συμμετέχοντας στην σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιπλέον έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με διαδικασίες Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τη διαχείριση μεγάλων έργων του ΓʼΚΠΣ και ΕΣΠΑ ειδικότερα στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ψηφιακής Στρατηγικής.

Έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 25 ερευνητικές του εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα συνέδρια, βιβλία και περιοδικά στους τομείς Ασύρματων Δικτύων επόμενης γενιάς και Υπηρεσιών Διαδικτύου.

Έχει συνεργαστεί με τις Velti, η Intrasoft International και Εθνική Χρηματιστηριακή (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδα Group). Από το Φεβρουάριο του 2010 έως τον Αύγουστο 2012 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας υπό την ευθύνη του το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισμού 1.5BnEuro. Ως Ειδικός Γραμματέας ήταν υπεύθυνος της στρατηγικής της Χώρας φθάνοντας 3 πυλώνες, e-Gov Υπηρεσίες, Τεχνολογική Υποδομή και Ιδιωτικές Επενδύσεις στον Τομέα ΙCT.

Είναι Vice-President Business Development, Europe and Africa του Ομίλου INTRALOT.

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: