1ος Κύκλος

Περισσότερες από 60 προτάσεις υποβλήθηκαν για ένταξη στον α’ κύκλο του προγράμματος Invent ICT.

Όλες οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους αξιολογητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τους συντελεστές του προγράμματος και 35 από αυτές προκρίθηκαν στη β’ φάση της αξιολόγησης πριν την τελική ένταξη στο πρόγραμμα. Το Μάιο, 2017, οι ομάδες αξιολογήθηκαν από το επιστημονικό συμβούλιο της θερμοκοιτίδας, με τη συμβολή και του διεθνούς οργανισμού SO Kwadraat. Στο διάστημα αυτό, κλήθηκαν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα αγγλικά, ενώπιον της επιτροπής.

Εν τέλει, 25 νέα επιχειρηματικά σχήματα, αποτελούμενα από νέους επιστήμονες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου -κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων – προκρίθηκαν για να προχωρήσουν στον επόμενο γύρο της επώασης. Με γνώμονα πάντα την τεχνολογία, τα startups του Invent ICT προτείνουν νέες & καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, ο αθλητισμός, το gaming, τα τρόφιμα, ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο.

Στην επόμενη φάση του προγράμματος, οι 25 ομάδες έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το ΕΜΠ σε συνεργασία με τον οργανισμό SO Kwadraat, με τη συμβολή των ID-GC και του διεθνούς δικτύου συνεργατών τους. Συνεργαζόμενοι μέντορες και coaches από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο τους καθοδηγούν μέσω πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων, με την αξιολόγηση και επανεκτίμηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την από κοινού εξέλιξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και της υλοποίησής της.

Ο α’ κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Ιανούαριο 2018.