Μέντορες – Coaches

To Ιnvent ICT ακολουθεί μία πολύ-επίπεδη προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίζει τόσο την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης Mentoring – Coaching και ανάπτυξης γνώσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας, όσο και την ενθάρρυνση και υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Η θεματολογία της υποστήριξης προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το στάδιο ωριμότητας των επιχειρηματικών σχημάτων (Νεοσύστατες Εταιρείες Startups, επιχειρήσεις σε ώριμη ή σχετικά ώριμη φάση, επιχειρήσεις σε φάση αναδιάρθρωσης / αναπροσανατολισμού δραστηριοτήτων).

Ο ρόλος των μεντόρων είναι να καθοδηγούν τα επιχειρηματικά σχήματα δίνοντας έμφαση στην ιδιαίτερη ταυτότητα της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Οι coaches έχουν τον ρόλο της τακτικής και τεχνικής υποστήριξη των επιχειρηματικών σχημάτων που θα απευθύνονται στο Invent ICT.

Mentoring is a two-way street. You get out what you put in.

Steve Washington, COO & Co-Founder Casentric

Μερικοί από τους μέντορες & coaches που συμμετέχουν στο Invent ICT είναι: