Success Stories

Ζητήσαμε από 5 επιτυχημένες ομάδες να μας απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις σε σχέση με την πορεία τους  εντός και εκτός του προγράμματος.

Το σημαντικότερο πράγμα που μάθαμε στο Invent ICT ήταν ...
Η σημασία της αξιοποίησης της ερευνητικής εμπειρίας και της καινοτομίας προς όφελος της κοινωνίας μέσω νεοφυών εταιριών
Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή ...
Ήταν το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο από την Intel για την συνεργασία μας στην επιτάχυνση εφαρμογών βιοπληροφορικής και γενετικών αλγορίθμων.
Το άμεσο επόμενο σχέδιό μας ...
Είναι η ανάπτυξη της ομάδας μας με νέους μηχανικούς και η περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μηχανικής μάθησης και μηχανικής όρασης.
Previous
Next
Το σημαντικότερο πράγμα που μάθαμε στο Invent ICT ήταν...
ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε ένα ερευνητικό αποτέλεσμα σε επιχειρηματικό σχέδιο. Γνωρίσαμε τον χώρο της επιχειρηματικότητας, αντιληφθήκαμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ιδέας μας, δικτυωθήκαμε μέσω της συμμετοχής μας σε εκθέσεις, ημερίδες και διαγωνισμούς, παρουσιάσαμε το εγχείρημά μας σε εταιρείες και επενδυτές και συνάψαμε συνεργασίες στρατηγικής σημασίας"
Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή ...
ήταν η διεξαγωγή πιλοτικών δοκιμών σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, που πραγματοποιήθηκε στο Medtronic DIABETES.SHOP με την υποστήριξη της ΠΕΑΝΔ. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το ηλεκτρονικό παιχνίδι «DRAGAMIS». Θετική ήταν και η απόκριση των γονέων καθώς αναγνώρισαν το DRAGAMIS ως μέσο εκπαίδευσης των παιδιών τους προς την αυτοδιαχείριση της νόσου.
Το άμεσο επόμενο σχέδιό μας ...
η διεύρυνση του δικτύου συνεργατών μας στο εξωτερικό και η προσέλκυση χρηματοδότησης από προγράμματα, εταιρείες που επιχειρούν στο χώρο της υγείας (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές) και επενδυτές
Previous
Next
6.PURPOSEFUL
Το σημαντικότερο πράγμα που μάθαμε στο Invent ICT ήταν...
πως η χώρα μας είναι δυστυχώς ακόμη ανέτοιμη να υποστηρίξει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα σε πολλούς τομείς. Έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να μην μείνουμε πίσω σε σχέση με πιο προχωρημένες χώρες στο χώρο των startups, ωστόσο αυτές είναι συχνά ελλιπείς και βεβιασμένες, λόγω της έλλειψης του σωστού υποβάθρου.
Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή ...
ήταν όταν πήραμε τα πρώτα μας πετυχημένα πειραματικά αποτελέσματα, όπου σε μια σπάνια ασθένεια κατορθώσαμε να αντιστρέψουμε 6/6 φαινότυπους με ένα νέο συνδυασμό υφιστάμενων φαρμάκων.
Το άμεσο επόμενο σχέδιό μας ...
είναι να προχωρήσουμε σε μια πιλοτική κλινική μελέτη για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού μας στον άνθρωπο, καθώς και η προετοιμασία για ένα νέο γύρο χρηματοδότησης.
Previous
Next
Το σημαντικότερο πράγμα που μάθαμε στο Invent ICT ήταν...
η σημασία ενός οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και της δημιουργίας ενός δυνατού δικτύου επαφών για την προώθηση της τεχνολογίας μας. Η καινοτομία αποκτά υψηλή προστιθέμενη αξία όταν ενσωματώνεται σε ένα καλά ορισμένο εμπορικό πλάνο με συγκεκριμένα βήματα εξέλιξης, ειδικά για deep tech λύσεις, όπως η δική μας.
Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή ...
είναι η κατοχύρωση της τεχνολογίας μας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του 2020 (ενώ εκκρεμούν άλλες 4 σε Ευρώπη και Ασία) και η διάκρισή μας στον 10ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, όπου λάβαμε το 3ο βραβείο ανάμεσα 328 συμμετοχές, όντας η μοναδική διακριθείσα ομάδα στην περιοχή του semiconductor/IC digital design.
Το άμεσο επόμενο σχέδιό μας ...
είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για παροχή αδειών χρήσης της τεχνολογίας μας στην Ελλάδα με μεγάλες εταιρίες του semiconductor και η ίδρυση R&D τμήματος στην Ελλάδα που θα αναπτύσσει τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας την τεχνολογία μας.
Previous
Next
Το σημαντικότερο πράγμα που μάθαμε στο Invent ICT ήταν...
το product market fit; Εκτός από το να φτάσουμε από την αρχική ιδέα στο προϊόν, μάθαμε και πώς να εντοπίσουμε την αγορά που έχει πραγματική ανάγκη των προϊόντων μας, αντιμετωπίζοντας έτσι έναν από τους τεκμηριωμένα μεγαλύτερους κινδύνους αποτυχίας ενός εγχειρήματος.
Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή ...
είναι η βράβευσή των προϊόντων μας με το βραβείο πιλοτικής εφαρμογής του διαγωνισμού Nounou Idea Challenge 2019 στο εργοστάσιο της FrieslandCampina Hellas στην Πάτρα, που μας επέτρεψε να αναπτύξουμε τρία νέα προϊόντα με εφαρμογή στο χώρο εργασίας και τη βιομηχανία.
Το άμεσο επόμενο σχέδιό μας ...
είναι η βιομηχανοποίηση των προϊόντων μας ώστε να μπορούν να παραχθούν μαζικά και παράλληλα η προώθηση τους στο χώρο εργασίας και τη βιομηχανία καθώς και στις πόλεις και τους δήμους, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με και το Athens Digital Lab, ως μια από τις 10 ομάδες του τρίτου κύκλου.
Previous
Next