3ος Κύκλος

Ο 3ος κύκλος του Invent ICT υποστηρίζει 16 startups και τις τεχνολογικές ιδέες τους, που φιλοδοξούν να φέρουν τις λύσεις της επόμενης ημέρας! Οι 16 ομάδες του προγράμματος παρακολουθούν το πρόγραμμα επώασης και λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής με κοινό στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία βιώσιμων επιχείρησεων. 

SCIENTIA MARIS

Learn more

JOYFOUNDRY

Learn more

KYTION by MDN LABS

Learn more

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Learn more

AIRBOTS AGRI-TECH

Learn more

FOLLOW YOUR BOX

Learn more

VILLABLE

Learn more

EXPERIENCE SCANNER

Learn more

EPOXIKOS

Learn more

psyCALLogy

Learn more

CHROMASWAP™

Learn more

STERIGMA

Learn more

Δείτε τις ομάδες του 1ου και 2ου κύκλου