Αιτήσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

Invent ICT:

Οι υποβολές ένταξης του Invent ICT είναι κλειστές.

Μείνετε συντονισμένοι για τον επόμενο κύκλο αιτήσεων!

#InventICT