Αιτήσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

Invent ICT:

Οι αιτήσεις ένταξης στον πρώτο κύκλο του Invent ICT έχουν ολοκληρωθεί.

Οι υποβολές ένταξης για τον επόμενο κύκλο του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2017.