Σχετικά με εμάς

Συνδέοντας την έρευνα με την αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα Invent ICT αποτελεί μία πρωτοβουλία του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers,  το οποίο σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας που σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μίας νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων.

ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, αποτελεί μιαν ανεξάντλητη δεξαμενή στελεχών για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ερευνητών για ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς και στον ελληνικό χώρο, καθώς και δυνάμει επιχειρηματιών.
….READ MORE

Industry Disruptors Game Changers

Οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC), είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που ενισχύει και προάγει την καινοτομική επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια.
….READ MORE

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό την εκπροσώπηση των κοινών θέσεων των εταιρειών-μελών της στην Ελληνική Πολιτεία.
….READ MORE

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: