Συνδέοντας την έρευνα με την αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα Invent ICT αποτελεί μία πρωτοβουλία του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers,  το οποίο σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας που σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μίας νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων. Το Invent ICT απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν μία δημιουργική ιδέα στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και επιθυμούν να κάνουν το «άλμα» από την έρευνα στο επιχειρείν, μετατρέποντας το ερευνητικό έργο σε βιώσιμη επιχείρηση ή προϊόν.

ΓΙΑΤΙ INVENT ICT

Οι βασικοί άξονες υποστήριξης που παρέχει το πρόγραμμα Invent ICT είναι η μεθοδολογία της εξατομικευμένης συμβουλευτικής, που έχει αναπτύξει ο κόμβος ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και η αξιοποίηση της εμπειρίας των ID-GC και το διεθνές δίκτυο συνεργατών τους για θέματα δικτύωσης, καθοδήγησης και επιχειρηματικής επώασης.
Η θερμοκοιτίδα Invent ICT δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες του να συναντήσουν έμπειρα στελέχη της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου, που θα βοηθήσουν με πρακτικό τρόπο στην ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας, με στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία μίας βιώσιμης επιχείρησης. Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και λαμβάνει ένα εύρος πρωτοβουλιών, όπως ενδεικτικά:

⦁ Εκπαίδευση των δυνητικών επιχειρηματιών μέσω των πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων
⦁ Υποστήριξη του σχήματος στην σύνθεση της ομάδας, την έρευνα και ανάλυση της τεχνολογίας, την ανάλυση της αγοράς και των ανταγωνιστών
⦁ Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και της τεχνοοικονομικής μελέτης και συνεχής επανεκτίμηση των επιχειρηματικών υποθέσεων
⦁ Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τον συνολικό επιχειρηματικό κίνδυνο
⦁ Εξέλιξη της επιχειρηματικής ιδέας και της υλοποίησής της, με βάση διεθνείς πρακτικές και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς ανάπτυξης του δικτύου
⦁ Παροχή ολοκληρωμένων φυσικών και άυλων υποδομών στις εγκαταστάσεις μας
⦁ Ομιλίες από επιχειρηματίες, ιδρυτές startups, στελέχη της αγοράς, μέντορες και ακαδημαϊκούς για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση, ειδικά θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων, θεματικές ομιλίες για τεχνολογίες και κλάδους της αγοράς καθώς και διαδραστικές συζητήσεις
⦁ Δυνατότητες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
⦁ Ενημέρωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, που δημιουργούνται στο ραγδαία αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: