ΑΓΩ

Η ΑΓΩ στοχεύει να διδάξει δεξιότητες και πάνω απ’ όλα αυτοπεποίθηση, με τις οποίες οι ασθενείς θα μπορούν συνεπώς να ελέγχουν τη φοβία τους κατά βούληση και αβίαστα. 

Το ΑΓΩ είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο θεραπευτής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ο ΑΓΩ έχει σχεδιαστεί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για να εκπαιδεύσει τον ασθενή υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή του για το πώς να ενεργήσει κατάλληλα σε μια επίφοβη κατάσταση και να μάθει να φέρει τον εαυτό σου σε ασφαλή θέση όταν βρεθεί σε αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας δύο τεχνολογίες: [1] Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (η έξοδος) και [2] Κάμερα αναγνώρισης κίνησης (η είσοδος).