Γιώργος Κατσουράνης
Δ/νων Σύμβουλος, Εξέλιξη

Ο Γιώργος Κατσουράνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη.

Από το Φεβρουάριο του 2013, που έχει αναλάβει τη διοίκηση της Εξέλιξης, θυγατρικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, εργάζεται συστηματικά με μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών για την καθιέρωση της εταιρείας ως έναν από τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ερευνητής σε θέματα διεθνούς εμπορίου και το 1996 στην Τράπεζα Χίου, η οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Κατά τα 21 έτη της σταδιοδρομίας του, ο κ. Κατσουράνης έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης εργαζομένων, έχει πρωτοστατήσει στην εισαγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών για το ανθρώπινο δυναμικό και έχει συντονίσει δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικής αριστείας και ενίσχυσης του επιχειρηματικού προσανατολισμού των στελεχών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ενεργά, συντονίζοντας κρίσιμα έργα, σε όλες τις μεγάλες συγχωνεύσεις και απορροφήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία χρόνια.

Είναι κάτοχος MBA και BA στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Είναι Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ). Συμμετέχει ενεργά σε business fora και δίκτυα, ως ομιλητής σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια και ενισχύει ως mentor νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες.

 

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: