Οι κινητές επικοινωνίες αλλάζουν τον κόσμο, μπορούν να αλλάξουν και την Ελλάδα

Του Γιώργου Στεφανόπουλου, γενικού διευθυντή της ΕΕΚΤ (Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας)

Το στοίχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας μπορούμε να το κερδίσουμε,  γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα που μας κατατάσσει ουραγούς στην ΕΕ (26η θέση ανάμεσα στους 28, Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας). Με άλλα λόγια το εισιτήριο για το μέλλον είναι η ψηφιακή τεχνολογία και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές επικοινωνίες. Γιατί οι συνθήκες πλέον έχουν ωριμάσει και μπορούμε να καλύψουμε με ταχύτερο ρυθμό το χαμένο έδαφος.

Σήμερα, σε επίπεδο δικτύων τα δίκτυα 4G ωριμάζουν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη μετεξέλιξη στα δίκτυα 5G, τα οποία θα φέρουν επαναστατικές αλλαγές με τις τεχνολογικές καινοτομίες τους στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, αλλά και την καθημερινότητά μας – στο σπίτι και την πόλη μας.

Ήδη φέτος στη Βαρκελώνη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητών Επικοινωνιών, ανακοινώθηκε η συμφωνία σε ένα κοινό πρότυπο ανάπτυξης για τα 5G παγκοσμίως το 2019, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουμε ταχύτερη και ταυτόχρονη εφαρμογή νέων τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών παγκοσμίως, επιτυγχάνοντας τεράστιες οικονομίες κλίμακας που θα μεταφερθούν στις αγορές, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να τις υιοθετήσουμε.

Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες για άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και θα επιτευχθεί μεγαλύτερη συνεργασία και αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών.

Στόχος της ΕΕ είναι το 2020 να έχουν αναπτυχθεί δίκτυα 5G τουλάχιστον σε μία πόλη κάθε κράτους μέλους. Η επίδραση  των νέων δικτύων στο ΑΕΠ της ΕΕ να υπολογίζεται σε επιπλέον 910 δισ.  ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για αξιοποίηση από τις Επικοινωνίες νέου φάσματος.  Στην Ελλάδα αναμένουμε ότι η συζήτηση θα αποκτήσει χρονοδιάγραμμα προς το τέλος του 2017- αρχές του 2018.  Το νέο φάσμα θα χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη χωρητικότητα και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (επίτευξη 1 Gbit) αλλά και για ειδικές εφαρμογές π.χ. διασύνδεση εκατομμυρίων συνδεδεμένων συσκευών (έξυπνο σπίτι κλπ) ή συνδεδεμένων αυτοκινήτων ακόμη και ειδικών εφαρμογών στη βιομηχανία, την ιατρική, την αγροτική αγορά

Αναπτυξιακή διέξοδος η ψηφιοποίηση της οικονομίας

Η ψηφιοποίηση της οικονομίας αποτελεί αναπτυξιακή διέξοδο και επείγει να συντελεστεί μέσα από ένα συνεργατικό σχέδιο μεταξύ Πολιτείας και Κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Ο μετασχηματισμός πρέπει να είναι ολοκληρωτικός και να περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση τομέων όπως είναι η διαχείριση της ενέργειας, του νερού, του φυσικού αερίου αλλά και τομέων όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτήν και τον πολίτη ή την επιχείρηση.

Ως κλάδος κινητών επικοινωνιών επενδύουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο σημαντικά κεφάλαια. Το  2016 οι επενδύσεις των παρόχων σε υποδομές ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19% των εσόδων τους από υπηρεσίες και το 48% του EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους και σταθερότερους επενδυτές στην ελληνική οικονομία. Για να το πετύχουν αυτό οι εταιρείες κινητής επικοινωνίας θωράκισαν πρώτα τη βιωσιμότητά τους.

Παραμένουμε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες με 42 χιλιάδες θέσεις εργασίας περίπου (άμεσες και έμμεσες) προσφέρουμε συνεχώς υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες σε τιμές που βαίνουν μειούμενες  (-45,5% στη φωνή και -38,6% στα δεδομένα, το 2016 μειώθηκαν επιπλέον 6%) και συμβάλλουμε με 9,5 δισ. (5,4%) στο ΑΕΠ, ενώ αν κατορθώσουμε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη χρήση δεδομένων το 2020, θα μπορέσουμε να συμβάλουμε περαιτέρω στο ΑΕΠ με επιπλέον 2,2% (4,49 δισ.) και στα δημόσια έσοδα με επιπλέον 2,06 δισ. ευρώ.

Το 2016 διπλασιάστηκε ο όγκος δεδομένων που διαχειρίστηκαν τα δίκτυα 4G στην Ελλάδα. Η τάση αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ότι το 2020 ο όγκος δεδομένων θα εξαπλασιαστεί.

Ως εκ τούτου η συμβολή των Κινητών Επικοινωνιών στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας δύναται να ενδυναμωθεί στο άμεσο μέλλον με τον εξαπλασιασμό του όγκου δεδομένων στο διαδίκτυο, τη μαζική χρήση ΤΠΕ, υπηρεσιών software (Saas) και συνδέσεων M2M (διασύνδεση μηχανών).

Επιπλέον, η συνδεσιμότητα θα επεκταθεί με εκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές, π.χ. για τους έξυπνους μετρητές της ΔΕΗ είτε για συνδεδεμένα αυτοκίνητα.

Η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει μόλις ξεκινήσει και το μεγαλύτερο όφελος αυτής της αλλαγής έχει άμεση σχέση με την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων αλλά, για πολλές από αυτές, και την επιβίωση. Έχει άμεση σχέση με την επιτυχή ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ρόλου και το κύρος των θεσμών και των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

Οι Κινητές Επικοινωνίες με τις επενδύσεις τους σε δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιάζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

Προσφέρουν δυνατότητες εξωστρέφειας σε κάθε επιχείρηση, τομέα στον οποίο πάσχουν οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, ξεκλειδώνοντας την αναπτυξιακή δυναμική τους. Συνδράμουν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου – περιφέρειας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης στον τόπο κατοικίας καθενός, οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Συμβάλλουν στη συρρίκνωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης, στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, ενισχύοντας την καινοτομία και το πρασίνισμα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τα παραπάνω και στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων κατέχουν κομβική θέση, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν ώθηση στον αναιμικό ρυθμό ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών και θα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας.

Οι βάσεις έχουν τεθεί, οι επενδύσεις μπορούν να επιταχυνθούν και να υλοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο για να το πετύχουμε και στην Ελλάδα.