Η έρευνα για το 5G και η πρόκληση για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις

Ο Ευάγγελος Σιώκας, Project Manager του προγράμματος Invent ICT και της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ – Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ, του ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) τονίζει σε άρθρο του την συμβολή του δικτύου 5G στη βελτίωση των εφαρμογών και υπηρεσιών των νεοφυών ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στην δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Αναφέρει, ακόμα, τον κομβικό ρόλο του προγράμματος Ιnvent ICT στη στήριξη πρωτοπόρων επιχειρηματικών ομάδων που ασχολούνται με το 5G και έχουν καταφέρει να αντλήσουν χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του mononews.gr