Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση αξιολόγησης του Invent ICT

Σε αυτόν τον κύκλο λάβαμε περισσότερες από 60 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους αξιολογητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα και 35 ομάδες περνούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή!
#InventICT #ResultsAreIn #StayTuned