Γιώργος Κατσουράνης
General Manager – Deputy Group CHRO

General Manager – Deputy Group CHRO
Human Resources Business Partners & Talent Acquisition

Ο Γιώργος Κατσουράνης κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή CHRO του Ομίλου Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ παράλληλα είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Excelixi ΑΕ. στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Μέσα στον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, είχε την ευκαιρία να ηγηθεί πολλών σημαντικών έργων και παρεμβάσεων, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, την ενδοεπενδυτικότητα, την καινοτομία και την ποιότητα. Έχει επίσης συνεισφέρει ενεργά σε πολλά μεγάλα έργα, όπως όλες οι κρίσιμες αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές που ολοκλήρωσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Συμμετέχει ενεργά σε επιχειρηματικά φόρουμ, ομάδες προβληματισμού, δίκτυα και επιτροπές. Μέχρι πρόσφατα διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της GAIA Επιχειρείν Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και ενώ ήταν πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ).

Είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School και έχει πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

 

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: