Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Κτιρίου

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Κτιρίου

Η βασική ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια υπηρεσία όπου θα διευκολύνει την διαχείριση του ταμείου των κοινοχρήστων ενός κτιρίου. Θα παρέχει ένα λογαριασμό ή αλλιώς ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που θα περιέχει το αποθεματικό των χρημάτων σε ηλεκτρονική μορφή και δυνατότητες χρεώσεων και πιστώσεων. Θα μπορεί ο χρήστης-διαχειριστής να πραγματοποιήσει εύκολα ηλεκτρονικές πληρωμές όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, πληρωμές συνεργείων, κλπ. αλλά και να εισπράξει ηλεκτρονικά από τους ενοίκους του κτιρίου τα ανάλογα ποσά. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει τα απαραίτητα διαχειριστικά εργαλεία στον χρήστη-διαχειριστή αλλά και πρόσβαση στην πληροφορία σε χρήστες-ενοίκους, καθώς η διαφάνεια των συναλλαγών θα είναι βασικό στοιχείο της.

  • Client Name

    N/A

  • Date Completion

  • Categories: