Νικόλαος Θ. Αθανασούλης
Environmental Engineer BEng-MEng, PhD Researcher NTUA

Ο Αθανασούλης Θ. Νικόλαος είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων «Athens MBA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 2017 είναι Υπ. Διδάκτορας – ερευνητής του Εργαστηρίου Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στη γνωστική περιοχή του Ενεργειακού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Διαχείρισης Πόρων.

Κατέχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία (>15 έτη) στον τομέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συμβουλευτικής, έχοντας συμμετάσχει ή/και συντονίσει πληθώρα σημαντικών περιβαλλοντικών μελετών, ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, συνεργαζόμενος με κορυφαίες μελετητικές – συμβουλευτικές εταιρίες του κλάδου, ερευνητικά ινστιτούτα και κρατικούς φορείς. Παράλληλα, αναπτύσσει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα, με δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.
Ασχολείται ενεργά με την πράσινη επιχειρηματικότητά ενώ παράλληλα συμμετέχει ως μέντορας σε προγράμματα και επιτροπές νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Από το 2018 διδάσκει τα μαθήματα Environmental Economics και Coastal Zone Management του τέταρτου έτους σπουδών του Ναυτιλιακού Τμήματος του Οικονομικού Κολλεγίου Αθηνών (BCA).

Linkedin

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: