Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2008 με πρωτοβουλία της COSMOTE, της VODAFONE και της WIND, με σκοπό την προαγωγή του κλάδου κινητών επικοινωνιών και την ανάδειξη της συμβολής του στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΚΤ εκφράζει τις θέσεις των μελών της για τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του τομέα κινητής τηλεφωνίας άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας.