Οι Industry Disruptors – Game Changers (ID – GC), είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που ενισχύει και προάγει την καινοτομική επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με αναγνωρισμένους φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας του εξωτερικού, οι ID-GC προσφέρουν τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να ωριμάσουν τις ιδέες τους μέσα από δικτύωση, διαγωνισμούς, εκπαίδευση, χρηματοδότηση, mentorship, και στρατηγικές επικοινωνίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες μιας start-up επιχείρησης.

Η στρατηγική των ID-GC εστιάζει σε τομείς της βιομηχανίας που προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω της εκμετάλλευσης των μοναδικών χαρακτηριστικών και του επιχειρηματικού δυναμικού της περιοχής και συγκεκριμένα, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την ενέργεια και ιδιαίτερα τις καθαρές πηγές ενέργειας, την δημιουργική βιομηχανία και την υγεία, ενώ η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες (ICT) αποτελούν οριζόντια προτεραιότητα.