Είστε φοιτητής ή απόφοιτος του ΕΜΠ; Είστε φοιτητής ή απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς ή του Πολυτεχνείου Θράκης;

Έχετε μία επιχειρηματική ιδέα που αξιοποιεί τις τεχνολογίες επικοινωνίας (ICT);

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος επώασης στην τεχνολογική θερμοκοιτίδα #InventICT έχει ανοίξει

και δεχόμαστε ήδη και έως την Κυριακή 20 Μαΐου αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

 

Mάθετε περισσότερα για το Invent ICT και κάντε τώρα την αίτησή ένταξής σας στη δομή!