Παναγιώτης Καρέλης
Strategy Consultant, SDG

Ο Παναγιώτης Καρέλης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στην ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων, ανάπτυξη στοχαστικών και οικονομικών μοντέλων, και αξιολόγηση επενδύσεων. Διαθέτει εμπειρία στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας και τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με το φαρμακευτικό κλάδο.

Είναι senior consultant στη Strategic Decisions Group (SDG), μία πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται σε θέματα corporate και business strategy, portfolio management, decision process design και risk analysis. Έχει σπουδάσει και εργαστεί στη Silicon Valley, California, αποκτώντας εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας και start-up development.

Ο Παναγιώτης είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε Management Science & Engineering από το Stanford University, όπου φοίτησε ως υπότροφος του Fulbright Foundation.  

 

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: