Challengen

Challengen

Το Challengen είναι μια πλατφόρμα που στόχο έχει να συνδέσει νεοσύστατες τεχνολογικές Startups με ευκαιρίες (Challenges) που  θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν σε ταχύτατους ρυθμούς. Η πλατφόρμα είναι μια μορφή marketplace και αποτελείται από δύο ειδών χρήστες, τις startups και τους οργανισμούς / εταιρίες που διαργανώνουν τα Challenges, δηλαδή διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, hackathons και acceleration programs.

  • Client Name

    N/A

  • Date Completion

  • Categories: