Δημήτρης Παπαδημητρίου
Co-Founder & Senior Consultant – The Flow Partners, Founder & Learning Director – The Startup Elevator

 

Co-Founder & Senior Consultant – The Flow Partners / Krauthammer

Founder & Learning Director – The Startup Elevator

 

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι ιδρυτής της The Startup Elevator, μίας πρωτοβουλίας εκπαίδευσης των ιδρυτικών στελεχών ώριμων Startups σε ηγετικές δεξιότητες. Παράλληλα είναι συνιδρυτής του Εκπαιδευτικού Οίκου σε θέματα Ηγεσίας και Πωλήσεων The Flow Partners και Senior Consultant του πολυεθνικού Eκπαιδευτικού Οίκου Krauthammer. Επιπλέον είναι σύμβουλος HR σε διάφορες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Διοίκησης, Ηγεσίας, ηγεσίας της Καινοτομίας, Service Design, Πωλήσεων και Επικοινωνίας (Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων και Pitching) καθώς και Προσωπικής Επιρροής (Personal Branding), κυρίως μέσω εκπαιδεύσεων αλλά και coaching. Υλοποιεί και διευθύνει workshop καινοτομίας με εργαλεία συλλογικής νοημοσύνης, όπως Service Design, 6 Thinking Hats, World Cafe κ.α. τα οποία συνδέει παράλληλα με ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας της καινοτομίας.

Διαθέτει μία σημαντική εμπειρία 15 ετών σε πολυεθνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς την οποία αξιοποιεί για να μεταφέρει την θεωρία στην πράξη και την καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων ενώ έχει υπάρξει συνιδρυτής δύο startups στον τομέα της Εκπαίδευσης.

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: