Ευγενία Ανδρουκάκη
ACC-ICF Business Coach & HR Consultant SHRM -SCP

 

Coach Επαγγελματικής Ανάπτυξης με εστίαση στην ανάπτυξη του δυναμικού των ανθρώπων και την ενδυνάμωσή τους στην επιτυχία των στόχων τους.

Σύμβουλος HR-Ανθρώπινου Δυναμικού με ειδίκευση στην οργανωσιακή ανάπτυξη, στη διαχείριση της απόδοσης, στη βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία και στην ισορροπία ζωής και εργασίας, με εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και τους μη κυβερνητικούς φορείς.

Εργαζόμενη σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, στους τομείς εκπαίδευσης, ανάπτυξης και οργανωσιακής υγείας του Ανθρώπινου Δυναμικού, απέκτησε εξειδίκευση στην ανάπτυξη επαγγελματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, οργάνωσε εθελοντικές δράσεις και συνεισέφερε στην ανάπτυξη και την ισορροπία των ανθρώπων. Ξεκινώντας την καριέρα της ως βιολόγος στον περιβαλλοντικό χώρο, εκπόνησε ερευνητικό έργο, εργάστηκε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, διαχειρίστηκε θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δημιούργησε δίκτυα ευαισθητοποίησης και συνεισφοράς με τοπικές κοινωνίες και δημόσιες αρχές.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος  Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA με διεθνή προσανατολισμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί σε Life, Executive, Team & Leadership Coaching (ICF Training Accredited) και είναι διαπιστευμένη Associate Certified Coach από τον  International Coaching Federation (ICF). Είναι επίσης Senior HR Professional με πιστοποίηση SHRM- SCP.

Ως coach, στοχεύει την ενδυνάμωση των ανθρώπων, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να προχωρήσουν στην εκπλήρωση του οράματός τους, σύμφωνα με τις αξίες τους και σε ισορροπία με το περιβάλλον τους. Συνεργάζεται με στελέχη ιδιωτικών, δημόσιων οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Με ανθρώπους που επιθυμούν να προχωρήσουν στον εργασιακό τους χώρο, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους τους με τον οργανισμό, όπου εργάζονται.  Με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την αλλαγή στην καριέρα τους και αναζητούν τον καλύτερο δρόμο και τρόπο. Με ανθρώπους που ξεκινούν τα επαγγελματικά τους βήματα και θέλουν το πρώτο τους βήμα να είναι σταθερό σε ένα χώρο που αγαπούν. Με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καλύτερο τον κόσμο γύρω τους, ξεκινώντας από τον εαυτό τους.

  • Client Name

  • Date Completion

  • Categories: